ЗАЩО БЪЛГАРИЯ

 • Членство в Европейския съюз, НАТО, СТО
 • Валутен борд гарантира финансовата стабилност на страната
 • Наличие на образовани и високо квалифицирани кадри, владеещи чужди езици
 • Една от най-атрактивните данъчни системи в ЕС – 10% корпоративен данък и данък на доходите на физическите лица
 • България е важен, стратегически разположен, логистичен център
  • Пресечна точка на 5 трансевропейски транспортни коридора (IV, VII, VIII, IX, X)
  • 4 централни летища: София, Пловдив, Варна и Бургас; 2 ключови пристанища на Черно море: Варна и Бургас; Множество пристанища по река Дунав
 • Директен достъп до ключови пазари с огромен потенциал: ЕС, Турция, Средния изток, Северна Африка

ЗАЩО ПЛЕВЕН

 • Отлично местоположение на града с удобни транспортни връзки до ключови летища и пристанища в България
 • Наличие на квалифицирани работни кадри в района благодарение на множество специализирани средни училища с техничекси и технологичен профил и два университета – Медицински университет Плевен и Авиационна Академия в град Долна Митрополия
 • Конкурентни възнаграждения за труд
 • Висок дял на населението в трудоспособна възраст – 65%
 • Мобилност на работните кадри и отлична свързаност между отделните населени места в рамките на Община Плевен
 • Географски център на Северна България
 • Конкурентна цена на комуналните услуги, данъци, наеми и продажни цени на имотите
 • Ниски разходи за живот в Плевен – образование, медицински и социални услуги, транспорт, жилища
a: ул.Филип Кутев 137, административна сграда 1, етаж 2, 1407 София
m: +359 894 604 075 - e: iveta@industrialparkpleven.com
m: +359 893 042 376 - e: hristo@industrialparkpleven.com