Обща площ: 
203 000 кв.м.

УПИ
от 3 000
до 18 000 кв.м.

Съществуващи
сгради

4 300 – ПРОДАДЕН

ПАРАМЕТРИ НА ИМОТА
Площ: 4 300 кв.м.
Статут: УПИ
Предназначение: За индустриални и складови дейности

ПАРАМЕТРИ ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ
Плътност: 70%
Кинт: 1,6
Височина: до 15 м

СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ
РЗП: 1 700 кв.м.
Конструкция: Стоманобетонова конструкция
Етажи: 1 етаж
Светла височина: 4,50 – 6,00 м
Инфраструктура: Ток/Вода/Канал

7 850

ПАРАМЕТРИ НА ИМОТА
Площ: 7 850 кв.м.
Статут: УПИ
Предназначение: За производствени и складови дейности

ПАРАМЕТРИ НА ЗАСТРОЯВАНЕ
Плътност: 70%
Кинт: 1,6
Светла височина: до 15 м

10 300

ПАРАМЕТРИ НА ИМОТА
Площ: 10 300 кв.м.
Статут: УПИ
Предназначение: За производствени и складови дейности

ПАРАМЕТРИ НА ЗАСТРОЯВАНЕ
Плътност: 70%
Кинт: 1,6
Височина: до 15 м

10 600

ПАРАМЕТРИ НА ИМОТА
Площ: 10 600 кв.м.
Статут: УПИ
Предназначение: За производствени и складови дейности

ПАРАМЕТРИ НА ЗАСТРОЯВАНЕ
Плътност: 70%
Кинт: 1,6
Височина: до 15 м

11 400

ПАРАМЕТРИ НА ИМОТА
Площ: 11 400 кв.м.
Статут: УПИ
Предназначение: За производствени и складови дейности

ПАРАМЕТРИ НА ЗАСТРОЯВАНЕ
Плътност: 70%
Кинт: 1,6
Височина: до 15 м

13 500

ПАРАМЕТРИ НА ИМОТА
Площ: 13 500 кв.м.
Статут: УПИ
Предназначение:За производствени и складови дейности

ПАРАМЕТРИ НА ЗАСТРОЯВАНЕ
Плътност: 70%
Кинт: 1,6
Височина: до 15 м

13 700

ПАРАМЕТРИ НА ЗАСТРОЯВАНЕ
Площ: 13 700 кв.м.
Статут: УПИ
Предназначение: За производствени складови дейности

ПАРАМЕТРИ НА ЗАСТРОЯВАНЕ
Плътност: 70%
Кинт: 1,6
Височина: до 15 м

СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА 
Подстанция ВН

15 900

ПАРАМЕТРИ НА ИМОТА
Площ: 15 900 кв.м.
Статут: УПИ
Предназначение: За производствени и складови дейности

ПАРАМЕТРИ НА ЗАСТРОЯВАНЕ
Плътност: 70%
Кинт: 1,6
Височина: до 15 м

17 700

ПАРАМЕТРИ НА ИМОТА
Площ: 17 700 кв.м.
Статут: УПИ
Предназначение: За производствени и складови дейности

ПАРАМЕТРИ НА ЗАСТРОЯВАНЕ
Плътност: 70%
Кинт: 1,6
Височина: до 15 м

17 750

ПАРАМЕТРИ НА ЗАСТРОЯВАНЕ
Площ: 17 750 кв.м.
Статут: УПИ
Предназначение: За производствени и складови дейности

ПАРАМЕТРИ НА ЗАСТРОЯВАНЕ
Плътност: 70%
Кинт: 1,6
Височина: до 15 м

9 300 юг

ПАРАМЕТРИ НА ИМОТА
Площ: 9 300 кв.м.
Статут: УПИ
Предназначение: За производствени и складови дейности

ПАРАМЕТРИ НА ЗАСТРОЯВАНЕ
Плътност: 70%
Кинт: 1,6
Височина: до 15 м

СЪЩЕСТУВАЩА СГРАДА
Трансформаторна станция

9 300 север

ПАРАМЕТРИ НА ИМОТА
Площ: 9 300 кв.м.
Статут: УПИ
Предназначение: За производствени и складови дейности

ПАРАМЕТРИ НА ЗАСТРОЯВАНЕ
Плътност: 70%
Кинт: 1,6
Светла височина: до 15 м

2 100

ПАРАМЕТРИ НА ИМОТА
Площ: 2 100 кв.м.
Статут: УПИ
Предназначение: За производствени и складови дейности

ПАРАМЕТРИ НА ЗАСТРОЯВАНЕ
Плътност: 70%
Кинт: 1,6
Височина: до 15 м

СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ
РЗП: 1 680 кв.м.
Конструкция: Стоманобетонова конструкция
Етажи: 3 етажа (1 подземен, 2 надземни)
Светла височина: 2,90 м
Инфраструктура: Ток/Вода/Канал

6 400

ПАРАМЕТРИ НА ИМОТА
Площ: 6 400 кв.м.
Статут: УПИ
Предназначение: За производствени и складови дейности

ПАРАМЕТРИ НА ЗАСТРОЯВАНЕ
Плътност: 70%
Кинт: 2
Височина: до 25 м

СЪЩЕСТУВАЩА СГРАДА 1 (Административна сграда)
РЗП: 3 000 кв.м.
Конструкция: Стоманобетонова конструкция
Етажи: 9 етажа (1 подземен, 8 надземни)
Светла височина: 3,00 м
Инфраструктура: Ток/Вода/Канал

СЪЩЕСТУВАЩА СГРАДА 2
РЗП: 1 500 кв.м.
Конструкция: Стоманобетонова конструкция
Етажи:1 етаж
Светла височина: 3,00 м
Инфраструктура: Ток/Вода/Канал

5 400

ПАРАМЕТРИ НА ИМОТА
Площ: 5 400 кв.м.
Статут: УПИ
Предназначение: За производствени и складови дейности

ПАРАМЕТРИ НА ЗАСТРОЯВАНЕ
Плътност: 70%
Кинт: 1,6
Височина: до 15 м

СЪЩЕСТУВАЩИ СГРАДИ
РЗП: 900 кв.м.
Конструкция: Стоманобетонова конструкция
Етажи: 1 етаж
Светла височина: 6,50 – 8,00 м
Инфраструктура: Ток/Вода/Канал

5 350

ПАРАМЕТРИ НА ИМОТА
Площ: 5 350 кв.м.
Статут: УПИ
Предназначение: За производствени и складови дейности

ПАРАМЕТРИ НА ЗАСТРОЯВАНЕ
Плътност: 70%
Кинт: 1,6
Височина: до 15 м

СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ
РЗП: 390 кв.м.
Конструкция: Стоманобетонова конструкция
Етажи: 1 етаж
Светла височина: 6,00 м
Инфраструктура: Ток/Вода/Канал

5 000 – ПРОДАДЕН

ПАРАМЕТРИ НА ИМОТА
Площ: 5 000 кв.м.
Статут: УПИ
Предназначение: За производствени и складови дейности

ПАРАМЕТРИ НА ЗАСТРОЯВАНЕ
Плътност: 70%
Кинт: 1,6
Височина до 15 м

СЪЩЕСТУВАЩИ СГРАДИ
РЗП: 1 385 кв.м.
Конструкция: Стоманобетонова конструкция
Етажи: 1 етаж
Светла височина: 4,50 – 9,00 м
Инфраструктура: Ток/Вода/Канал

4 800

ПАРАМЕТРИ НА ИМОТА
Площ: 4 800 кв.м.
Статут: УПИ
Предназначение: За производствени и складови дейности

ПАРАМЕТРИ НА ЗАСТРОЯВАНЕ
Плътност: 70%
Кинт: 1,6
Височина: до 15 м

3 100

ПАРАМЕТРИ НА ИМОТА
Площ: 3 100 кв.м.
Статут: УПИ
Предназначение: За производствени и складови дейности

ПАРАМЕТРИ НА ЗАСТРОЯВАНЕ
Плътност: 70%
Кинт: 1,6
Височина: до 15 м

2 200

ПАРАМЕТРИ НА ИМОТА
Площ: 2 200 кв.м.
Статут: УПИ
Предназначение: За производствени и складови дейности

ПАРАМЕТРИ НА ЗАСТРОЯВАНЕ
Плътност: 70%
Кинт: 1,6
Височина: до 15 м

a: ул.Филип Кутев 137, административна сграда 1, етаж 2, 1407 София
m: +359 894 604 075 - e: iveta@industrialparkpleven.com
m: +359 893 042 376 - e: hristo@industrialparkpleven.com