Основна информация

 • обща площ: 203 000 кв.м.
 • парцели от 3 000 кв.м. до 18 000 кв.м.
 • съществуващи масивни сгради с производствено и складово предназначение

 

Градоустройствени параметри

 • производствено, складово предназначение
 • парцели в регулация
 • коефициент на интензивност – 1,6
 • плътност – 70%
 • височина до 15 м

Инфраструктурa

 • 2 MW свободна мощност с възможност за увеличение до 12 MW
 • Собствена подстанция в имота
 • Връзка към мрежи средно и високо напрежение
 • Телекомуникации
 • Възможност за газифициране на парка или отделни парцели в него
 • Налични ВиК връзки
 • Възможност за вътрешна жп линия
 • Вътрешни пътни алеи
 • Спирка на градски транспорт в близост
a: ул.Филип Кутев 137, административна сграда 1, етаж 2, 1407 София
m: +359 894 604 075 - e: iveta@industrialparkpleven.com
m: +359 893 042 376 - e: hristo@industrialparkpleven.com