Основна информация

 • обща площ: 203 000 кв.м.
 • парцели от 3 000 кв.м. до 18 000 кв.м.
 • съществуващи масивни сгради с производствено и складово предназначение

 

Градоустройствени параметри

 • производствено, складово предназначение
 • парцели в регулация
 • коефициент на интензивност – 1,6
 • плътност – 70%
 • височина до 15 м

Инфраструктурa

 • 2 MW свободна мощност с възможност за увеличение до 12 MW
 • Собствена подстанция в имота
 • Връзка към мрежи средно и високо напрежение
 • Телекомуникации
 • Възможност за газифициране на парка или отделни парцели в него
 • Налични ВиК връзки
 • Възможност за вътрешна жп линия
 • Вътрешни пътни алеи
 • Спирка на градски транспорт в близост

Индустриален Парк Плевен е първият зелен индустриален парк в България.

Предимства и признания:

 • сертифициран като индустриален парк през 2023 г.от Министерство на икономиката и индустрията;
 • oсигурено ЕВРОПЕЙСКО ГРАНТОВО ФИНАНСИРАНЕ, чрез участие в Програма за публична подкрепа за развитиете на индустриални паркове;
 • публично – частно партньорство с Община Плевен с цел привличане на чуждестранни инвестиции врайона;
 • за развитието на Индустриален Парк Плевен,ние се обединихме с Аутомотив Клъстър България;
 • Индустриален Парк Плевен се стреми към успешно партньорство с Българска агенция за инвестиции;
 • Индустриален Парк Плевен се обособява като първия в Северна България район за целенасочена подкрепа от държавата;
 • Индустриален Парк Плeвен работи в сътрудничество с Германо-Българска индустриално-търговска камара, Американска търговска камара;
 • до края на 2023 г. ще бъде изграден фотоволтичен парк с мощност 5 MW.

Индустриален Парк Плевен предлага пълно обслужване и подкрепа чрез:

 • европейско грантово финансиране;
 • продажба и наем на имоти и готови сгради;
 • buit-to-suit решения с кратки срокове за строителство (от 6 м. до 1 г.);
 • пълно управлние на инвестиционен проект;
 • ползване на зелена енергия.
a: ул.Филип Кутев 137, административна сграда 1, етаж 2, 1407 София
m: +359 894 604 075 - e: iveta@industrialparkpleven.com
m: +359 893 042 376 - e: hristo@industrialparkpleven.com