ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

Индустриален Парк Плевен е разположен в индустриалната зона на гр. Плевен. Паркът е с отлична локация и много добра транспортна свързаност. Площта на имота е 203 000 кв.м. и се състои от 33 парцела, които са с площ от 3 000 до 18 000 кв.м.

ПРЕДИМСТВА

Защо Индустриален Парк Плевен? Паркът има следните предимства: първокласна локация в нова развиваща се индустриална зона, налична инфраструктура, осигурени са ток/вода/канал/ на границата на всеки един от имотите.

ИНФРАСТРУКТУРА

Индустриален Парк Плевен разполага с отлична инфраструктура с добра транспортна свързаност, вътрешни пътни алеи, 2 MW свободна мощност с възможност за увеличение до 12 MW, собствена подстанция в имота, връзка към мрежи.

ГЪВКАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Индустриален Парк Плевен осигурява и предлага множество възможности и услуги, насочени към индивидуалните нужди на клиента, за да отговори на неговите специфични изисквания, а именно: разделяне и обединяване на парцели, продажба и отдаване под наем.

a: ул.Филип Кутев 137, административна сграда 1, етаж 2, 1407 София
m: +359 894 604 075 - e: iveta@industrialparkpleven.com
m: +359 893 042 376 - e: hristo@industrialparkpleven.com