Ивета Пандова
Търговски директор

a: ул. Филип Кутев 137
Административна сграда 1, ет. 2
1407 София, България

m: +359 894 604 075
t/f: +359 2 868 1374
e: iveta@industrialparkpleven.com 
w: www.industrialparkpleven.com
e: iveta.genova@bpdplc.com
w: www.bpdplc.com

Виолета Кабзималска
Директор бизнес развитие

a: ул. Филип Кутев 137
Административна сграда 1, ет. 2
1407 София, България

m: +359 888 609 009
t/f: +359 2 8199 299
e: violeta@industrialparkpleven.com
w: www.industrialparkpleven.com
e: v.kabzimalska@fpi.bg
w: www.fpi.bg

Бойко Петков
Проджект мениджър

a: ул. Филип Кутев 137
Административна сграда 1, ет. 2
1407 София, България

m: +359 893 621 298
t/f: +359 2 868 1374
e: b.petkov@industrialparkpleven.com
w: www.industrialparkpleven.com
e: b.petkov@bpdplc.com
w: www.bpdplc.com

a: ул.Филип Кутев 137, административна сграда 1, етаж 2, 1407 София
m: +359 894 604 075 - e: iveta@industrialparkpleven.com
m: +359 888 609 009 - e: violeta@industrialparkpleven.com