Индустриален Парк Плевен – сертифициран като индустриален парк

На 18 април 2023 г., Индустриален Парк Плевен получи Сертификат за Индустриален парк от Министерство на икономиката и индустрията.

Индустриален Парк Плевен е първият зелен индустриален парк в България.

ПРЕДИМСТВА и ПРИЗНАНИЯ:

 • сертифициран като индустриален парк през 2023 г.от Министерство на икономиката и индустрията;
 • oсигурено ЕВРОПЕЙСКО ГРАНТОВО ФИНАНСИРАНЕ, чрез участие в Програма за публична подкрепа за развитиете на индустриални паркове;
 • публично – частно партньорство с Община Плевен с цел привличане на чуждестранни инвестиции в района;
 • за развитието на Индустриален Парк Плевен, ние се обединихме с Аутомотив Клъстър България;
 • Индустриален Парк Плевен се стреми към успешно партньорство с Българска агенция за инвестиции;
 • Индустриален Парк Плевен се обособява като първия в Северна България район за целенасочена подкрепа от държавата;
 • Индустриален Парк Плeвен работи в сътрудничество с Германо-Българска индустриално-търговска камара, Американска търговска камара;
 • до края на 2023 г. ще бъде изграден фотоволтичен парк с мощност 5 MW.

Индустриален Парк Плевен предлага пълно обслужване и подкрепа чрез:

 • европейско грантово финансиране;
 • продажба и наем на имоти и готови сгради;
 • built-to-suit решения с кратки срокове за строителство ( от 6 м. до 1 г.);
 • пълно управлние на инвестиционен проект;
 • ползване на зелена енергия
a: ул.Филип Кутев 137, административна сграда 1, етаж 2, 1407 София
m: +359 894 604 075 - e: iveta@industrialparkpleven.com
m: +359 893 042 376 - e: hristo@industrialparkpleven.com